Wizja i strategia

O naszym potencjale stanowią ludzie.

Wizję i strategię opieramy na potencjale zespołu, który dzięki swojemu doświadczeniu oraz pasji, nieustannie stawia przed sobą nowe wyzwania, a następnie konsekwentnie je realizuje. Pod marką Grupa Spółek Galinvest udało się w bardzo krótkim czasie i z sukcesem stworzyć zdywersyfikowaną i kompletną ofertę mieszkań na rynku krakowskim. Oferta ta będzie stale rozszerzana, aby zapewnić zróżnicowanej grupie klientów produkt, który będą mogli nabyć.

Ustawicznie poszukujemy lepszych rozwiązań projektowych, a jednocześnie staramy się optymalizować koszty wykonania inwestycji. Te działania mają zapewnić najbardziej konkurencyjny poziom cen oferowanych przez nas mieszkań. W najbliższych latach zamierzamy umocnić pozycję wśród deweloperów małopolskich i rozpocząć działalność na innych rynkach regionalnych.

Budujemy swoją strategię tak, aby być wiarygodnym partnerem dla naszych klientów i kontrahentów.