Aktualności

Dziennik budowy 05 czerwca 2020

Dziennik budowy 05 czerwca 2020

- zakończono betonowanie stropu nad 3 piętrem w budynku 12A

- zakończono betonowanie nad 2 piętrem w budynku 12

- trwa wykonywanie ścian 4 piętra w budynku 12 i ścian 3 piętra w budynku 12

- trwa szalowanie i zbrojenie stropu nad 4 piętrem w budynku 12 A oraz nad 3 piętrem w budynku 12

- zakończono prace przy rampie zjazdowej do garażu