CONTACT

  • Sales office

    Kraków

    Głowackiego
    Teren inwestycji-Głowackiego 12
    30-085 Kraków
    T. 12 346 20 33 , 12 346 21 99
    Opening hours:
    9:00 - 17:00

  • COMPANY DETAILS

    Galinvest Sp. z o.o.
    NIP 679-306-87-62
    REGON 122773934
    Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
    XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy KRS 0000560366
    ul. Szwedzka 25/2, 30-324 Kraków
    P: 12 346 21 99
    Opening hours: 8:30 – 16:30
    biuro@galinvest.com.pl