Kontakt

 • Biura sprzedaży

  Kraków

  Drwinka Park
  Polonijna 7
  30-668 Kraków
  T. 12 346 14 81

  Łódź

  Księży Młyn
  Częstochowska 1a
  93-115 Łódź
  T. 794 141 313

 • Dane firmy

  Galinvest Sp. z o.o.
  NIP 679-306-87-62
  REGON 122773934
  Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
  XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy KRS 0000560366
  ul. Szwedzka 25/2, 30-324 Kraków
  T: 12 346 21 99
  Godziny otwarcia: 8:30 – 16:30
  biuro@galinvest.com.pl