Новости

Dziennik budowy 28/04/2020

Murujemy ściany 1 i 2 piętra oraz zbroimy ściany wjazdu do garażu.